Zákony musí mít smysl

Navrhnu zrušení předpisů, které postrádají logiku, nefungují nebo dokonce překážejí.

Podnikání potřebuje svobodu

Budu podporovat regionální firmy a prosperující živnostníky.

Ženy přinášejí změnu

Hodlám zvyšovat informovanost a otevírat témata mimo hlavní zájem společnosti.

UDĚLEJME PRVNÍ
KROK

Spolu s pandemii koronaviru, se mění i náš život. Svět i naše požadavky na úřady a na stát se mění.

Za posledních dvacet let jsem získala zkušenosti z advokacie a podnikání v turistickém ruchu. Poznala jsem na vlastní kůži zašmodrchanost českých zákonů, přebujelou byrokracii, nesystémovou
podporu cestovního ruchu, odsouvání ochrany přírody na vedlejší kolej i
zlehčování problémů žen ve složitých situacích. Cítím, že svými profesními poznatky
a osobním nasazením mohu některé věci zlepšit.

Dovolte mi, abych se Vám v krátkosti představila: