Podpora podnikatelů je zásadní. Vytvářejí hodnoty, dávají místním lidem práci a zvyšují soběstačnost regionů.

Vím, co trápí malé a střední podnikatele a v čem potřebují pomoci. Jsem jedna z nich. Podstatným zdrojem bohatství Trutnovska je turistika. Stovky tisíc návštěvníků využijí každý rok služby našich ubytovacích a pohostinských zařízení, navštíví muzea, zámky, galerie, přijedou za sportem. Rozvoj regionu však limituje neexistence dálnice D11, města čelí masivnímu zatížení tuzemskou i mezinárodní dopravou.

Zasadím se proto o co nejrychlejší dobudování páteřní dopravní tepny a napojení Trutnovska na evropskou dálniční síť. Neopomenu přitom akcentovat šetrný přístup k životnímu prostředí i soukromému majetku osob, jichž se výstavba komunikace dotkne.

Budu podporovat regionální firmy a prosperující živnostníky, aby se nestali snadnou kořistí zahraničního kapitálu a mohli ve svých obcích a městech svobodně podnikat.