Neexistuje důvod, proč by ženy neměly mít stejná práva a nemohly dosahovat stejného postavení jako muži.

Považuji ženy i muže za stejně schopné. Přesto pravidelně řeším případy žen ve složitých životních situacích, do kterých se dostaly ne vlastní vinou: komplikace způsobené odchodem muže od rodiny, tíživé situace spojené s neplacením výživného ze strany otce nebo exekuce likvidující poslední zbytky lidské důstojnosti.

Ženy nejsou a nesmí být ve společnosti až na druhém místě. Musí mít skutečnou, ne jen papírově deklarovanou, možnost volby. Jen tak mohou přinášet tolik potřebné změny.

Hodlám se posílení postavení a práv žen intenzivně věnovat, především zvyšováním informovanosti a otevíráním témat, která jsou dosud mimo centrální zájem společnosti.