Kdo může, pomůže

Právní poradna pro občany Trutnovska

ve složitých životních situacích i podnikání a v boji proti nedůvodné byrokracii je mnou provozována, protože kandiduji do senátu a chci ukázat jak lze využít pravomocí a prestiže Senátora ve prospěch občanů.

Právní poradnu naleznete na adrese Krakonošovo náměstí 74, Trutnov a je otevřena každé první pondělí v měsíci od 10 do 15 hodin.

Jsem velmi ráda, že je o právní poradenství velký zájem. Ráda s lidmi diskutuji a při osobním setkání se konkrétní situace řeší nejlépe. Kdokoliv bude chtít, může se v poradně zastavit a budeme si o jeho problému povídat. Pokud však někdo nemůže poradnu navštívit osobně, doporučuji využít email poradna@sovovaklara.cz, kde se vám budu plně věnovat.

 

Moji právní poradnu nedávno navštívila paní s dotazem, který může být zajímavý pro širokou veřejnost. Jedná se o bytový dům o čtyřech bytových jednotkách s malou zahrádkou. Paní, která se přišla poradit, vlastní čtvrtinu nemovitosti – domu, přičemž každý ze spolu vlastníků užívá jeden z bytů. Spoluvlastníci jsou příbuzní, ale dům má hlukově špatně vyřešené stěny a stropy, a tak dochází k častým konfliktům. Paní by ráda byt, tedy svůj čtvrtinový podíl v domě, prodala. Její dotaz byl: Potřebuji souhlas ostatních spoluvlastníků domu? Mám podíl nabídnout nejdříve spoluvlastníkům?
Souhlas nepotřebujete a nabízet nemusíte. Tato úprava je platná od 1. 7. 2020, novelu zákona 63/2020 Sb., § 1124 a § 1125 Nového občanského zákoníku. Změny tohoto paragrafu jsou ilustrativní přehlídkou zmatečné a nepromyšlené práce při schvalování zákonů, které podstatně ovlivňují náš život.

Původní úprava Nového občanského zákoníku 89/2012 Sb. zrušila předkupní právo spoluvlastníků upravené v Občanském zákoníku z roku 1964 a posílila, dle mého soudu, správně právo vlastníka – nakládat co možná nejvolněji se svým majetkem.

Iniciativou poslanců se však neuváženě schválila a od 1. ledna 2018 se stala účinnou novela č. 460/2016 Sb., která opět zavedla obecné předkupní právo spoluvlastníků k podílu na nemovité věci. Bylo zcela naplněno heslo: “Mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako vždycky.” Ustanovení způsobilo neuvěřitelné problémy spolumajitelům garáží u bytových komplexů, spolumajitelům menších bytových domů a bylo administrativně náročné a… A tak se zase měnilo. Návrh novely rušil jen část předkupním práv. Naštěstí poslanecký pozměňovací návrh změnil novelu zákona tak, že 1. 7. 2020 jsme tam, kde jsme byli.
Dobrý den, poprosila bych vás o pomoc ve své svízelné situaci. Jsem zaměstnána a máme s manželem dva syny, ten mladší chodí do 6. třídy, je velice aktivní - spíše hyperaktivní. Bez dozoru se učit nedokáže, proto jsem musela v květnu jít na ošetřovné. Ošetřovné jsem však prozatím vyplacené nedostala. Na úřadech mi vždy sdělují jiný termín. Jen z manželova platu nevyžijeme. Mohu se zeptat, jaké jsou přesné termíny, kde si postěžovat, na koho nebo kam se obrátit, pokud ani další týden mi peníze nepřijdou? A do kdy je možné ošetřovné žádat?

Ošetřovné bylo z.č. 133/2020 Sb., pro období pandemie nejdéle do 30. 6. 2020, přiznáno při ošetřování, tedy spíše domácí výuce, dětí až do 13. narozenin dítěte (standardně pouze do 10 let), a to ve výši 80% mzdy (namísto standardních 60%). Dávka je proplácena včetně sobot a nedělí, na dobu platnosti mimořádných opatření (oproti standardním 9 dnům) – tedy po celou dobu, kdy budou školy z důvodu karantény uzavřeny. Pro I. stupeň ZŠ do 24. 5. 2020 (včetně), pro II. stupeň ZŠ do 7. 6. 2020 (děti pouze do 13 let).

Pokud žádáte o ošetřovné po výše uvedených termínech, musíte naplnit některý ze tří důvodů:

  1. Zdravotní­ stav dítěte nebo jiného člena domácnosti
  2. Nedostačující kapacita školy nebo školky, která nepojme všechny děti
  3. Neslučitelnost doby provozu zařízení s pracovní­ dobou rodičů

Příjemné je, že je možné dostat proplacenou dávku za celé 3 měsíce, a to včetně sobot a nedělí, ve výši deklarovaných 80% mzdy. Méně příjemné, že výpočet je poměrně složitý.

Příslušné okresní správy (OSSZ) každý měsíc zveřejňují formuláře (okolo 11. dne následujícího měsíce po tom, za který uplatňujete nárok na čerpání ošetřovného). Tyto je třeba vyplnit, přiložit po-tvrzení školy a prostřednictvím zaměstnavatele odeslat na ČSSZ, respektive příslušnou okresní správu.  V našem případě na OSSZ TRUTNOV, Faltisova 998. Pokud byl formulář vyplněn správně včetně přiložení potvrzení školy, měla by být dávka – dle §110 z.č. 187/2006 v posledním znění – vyplacena do 30 dnů ode dne doručení vyplněné žádosti.

V případě prodlení s výplatou dávky použijte formulář: žádost o prověření­ nevyplacené dávky na stránce www.cssz.cz.

Dále bych doporučila požádat účetní ­ zaměstnavatele, většinou přesně ví, kde zaurgovat nebo osobně urgovat věc telefonicky. Nezapomeňte, že úřad a úředníci jsou tu pro Vás. Nestyďte se ozvat např. i e-mailem – požádat o dodržení zákonných termínů třeba i ředitele/ku tady v Trutnově.