Výzva k náhradě škody dle ust. § 36 krizového zákona

Vážení přátelé,

vláda dlouhodobě nahrazuje svoji práci proti pandemii COVID omezováním svobod občanů a menších podnikatelů. Nezpochybňuji důvod a nutnost boje proti rozšíření této nákazy. Nelíbí se mi způsob.
Nesouhlasím s omezením pouze skupin obyvatel a oborů dle “karlovarské nebo chcete-li koblihové losovačky”. Část obyvatel nese ve veřejném zájmu, dle krizového zákona větší zátěž a je víc omezena než ostatní. Náhrady a kompenzace jsou poskytovány na základě lobbingu bez odůvodnění a kontroly. Vše se odehrává mezi skupinou ministrů a úředníků. Pomíjím, že se v přímém přenosu hádají, kdo koupí předražené nebo nefunkční testy a státní rozpočet je zatěžován natolik, že mnoho ekonomů zvedá výstražně obočí.
Myslím, že omezení podnikatelů má být nahrazeno a náhrada / škoda má byt posouzena jiným subjektem, než je úředník, tedy soudem.
Naštěstí Krizový zákon v paragrafu 36 s náhradou počítá.
Předpokladem, bohužel ne jediným, ale zásadním, je uplatnění nároku do 6 měsíců ode dne jeho vzniku. V opačném případě nárok zaniká. Podáním této výzvy nic nehradíte, jen si zachováte možnost později žalovat škodu, která vznikla.  Také upozorníte, o kolik Vás tato akce připravila a možná, bude-li nás víc, zabráníme opakování těchto omezení.

Zde je VZOR, který musíte s účetní nebo právníkem upravit na parametry Vašeho podnikání (restaurace, úklid, penziony, kadeřnictví, fitness, drobný prodej… a mnohé jiné.
Zvolila jsem pro vzor jednoduchý princip, žádost dle účetních podkladů, a to srovnáním období před pandemii a po ní.
Osobně s kolegyní žaluji nyní obdobnou škodu za první vlnu COVID únor – květen 2020, bohužel rozhodnutí soudu očekávám v době, kdy se případný nárok za škodu za říjen 2020 až únor 2021 promlčí.

Přeji krásné dny, osobně předpokládám díky počasí, oteplení, slunci, očkování a celkové situaci ve společnosti, kde jsme mnozí již Covid prodělali, že dojde ke snížení počtu nakažených na desítky a budeme se potkávat a setkávat jako v minulosti.